Angol nyelvfejlesztés

Zoomos beszélgetés régi diákjainkkal

Két volt Grosicsos diák: Zengő Virág és Vízkeleti Bálint, immár egyetemistaként tekintett vissza a régi iskolai évekre. Meséltek a régi angolórákról és arról, hogyan sikerült az iskola történetében először hármójuknak sikeres B2 nyelvvizsgát tenni. Diákjaink sok kérdést tettek fel nekik, többek között a külföldi továbbtanulási lehetőségekről.

Köszönjük Virágnak és Bálintnak, hogy időt szakítottak ránk és reméljük, a jövőben élőben látogatnak el hozzánk.

Szakmai nap a sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskolában

Online lecture – Finland by Henna Knuttilla

 

Szakmai nap – Ustron

 

Kerületi angol verseny

Creative English Competition; 08.05.2019.

Szakmai nap a Grosicsban, 2018.11.13.

Szakmai – módszertani nap 2.a osztály

Szakmai – módszertani nap 2.b osztály

Szakmai – módszertani nap 3.b osztály

Szakmai – módszertani nap 6.b osztály

Szakmai – módszertani nap 7.a osztály

Szakmai – módszertani nap 7.a osztály

A Grosics modell bevezetése

Testneveléssel kapcsolatos szavak, kifejezések

Meg kell tanulni angolul beszélni …

Nyáron olvastam egy cikket arról, hogy egy hazai szakembert a Microsoft ázsiai központjának a vezetőjévé választottak. Megkérdezte tőle a riporter, hogy mit ajánl a mai fiatalságnak, mire ő azt felelte: meg kell tanulni angolul és használható számítógépes ismeretekre kell szert tenni.

Érdekes véletlen, bár véletlenek nincsenek, egyből eszembe jutott, hogy ennek a cégnek a központja Szingapúrban van. Abban az országban, ahol már én is kétszer jártam, s melynek fejlődése, modernitása nagyon lenyűgözött, mely részben az angol nyelvnek köszönhető. Testnevelő tanárként kolléganőmmel együtt bemutató órákat tartottunk és mentorálnunk kellett öt-hat testnevelő tanárt szintén angolul. Hihetetlen volt számomra, hogy a gyerekek mindent angol nyelven tanultak. Ne felejtsük el, hogy a lakosság 75%-a kínai, 18%-a maláj, a maradék 7%-ot pedig különböző nemzetek alkotják.

Ötvenévesen nehéz és olykor keserves feladat volt megtanulni angolul. Fiatalon, jó tanárral könnyebb elsajátítani és használni az idegen nyelvet.


Megvalósítás

Vezetői ciklusom 4.- szakaszát úgy szeretném abszolválni, hogy Jó tanuló – Jó sportoló – Angolul jól kommunikáló gyerekeket tudjunk nevelni-oktatni, itt a Grosicsban.

Magyarországon ezelőtt két évvel több, mint 40 ezer végzett egyetemista valamint főiskolás azért nem tudott elhelyezkedni, mert nem volt meg a középfokú nyelvvizsgája, ezért felelős igazgatóként lépéseket kell tennem és az alapoknál másként kell megszervezni a nyelvoktatást.

Mi a cél ebben a vezetői ciklusban e tantárgy esetében?

  • Humán erőforrás fejlesztése: Jelenleg 8-10 kollega beszél valamilyen szinten angolul (az angol tanárokat nem számítom ide). Azt szeretném, ha a tantestület legalább 50%-a rendelkezne középfokú nyelvvizsgával. Az értelmiségi státusz megköveteli tőlük.
  • Ezt követően tantárgyi koncentráció szinten, alsó évfolyamon az ének, rajz, technika tantárgyakat „keverten” magyarul és angolul kellene tanítani.
  • A testnevelés tantárgy prioritást élvez, mert a kollegák már régóta tanulják a nyelvet. Ennek az évnek a célkitűzése az is, hogy a testnevelők középfokú vizsgát tegyenek (írásban és/vagy szóban). Az idei tanév második félévétől elkezdjük a testnevelés angol nyelvű szaknyelvét megtanítani (ennek első lépése az volt, hogy a szavakat, kifejezéseket, mondatokat felfestettük a tornaterem falára). Minden testnevelés óra első 10 perce az angol szaknyelvi készség fejlesztéséről kell, hogy szóljon.

A cél elérése nagyon nehéz, de reményeim szerint megvalósítható, ha a 2017/2018-as tanévtől bevezetjük azt a rendszert, melynek hatására a mostani 752 óra helyett 1848 órában tanulnák a gyerekek az angol nyelvet. Ez az óraszám magába foglalja első osztálytól kezdve a nyolcadik évfolyam végéig az összes iskolánkban tanuló gyermeket. Ezzel a módszerrel a végzős tanulók 30%-ának, azaz minden harmadik tanulónak el kell(ene) jutnia a középfokú nyelvvizsgáig.

Ennek elérése érdekében legalább a tantestület felének jól kell beszélnie a nyelvet. Nem csak az első évfolyamosokkal kezdjük el a többlet angol képzést, hanem minden évfolyamon a tantárgyi koncentráció szerint és/vagy a testnevelés tanításában. Természetesen külön az angol nyelv tantárgyat (is) heti 4-5 órában tanítjuk.
Remélem, ezzel a kezdeményezéssel elősegíthetjük a jövőbeli érvényesülését diákjainknak.

Magam részéről elmondhatom, hogy megszereztem a középfokú angol nyelvvizsgát, így mutatva példát, hogy 50 évesen is el lehet kezdeni, el lehet érni, meg lehet szerezni.
Te mikor kezded el? – kérdezem a tanítóktól, tanároktól, de ugyanúgy a szülőktől is, akiknek óriási szerepet szánok ebben a programban.

Szeretnénk a nyelvtanári végzettséggel rendelkező szülőket is bevonni ebbe a programba, önkéntes, jó szolgálati alapon. Elképzeléseink szerint a „többlet” angol órák megvalósulhatnának a „0.” órában, vagy akár más időpontban is, ahol a szülők különböző témakörökben taníthatják saját és más szülők gyermekeit.

Már jelentkezett 5-6 szülő, de minden segítséget szívesen fogadunk, ha van benne rendszeresség heti 1-2 alkalommal. Így együtt tanulva és tanítva jutunk el addig, hogy az angol nyelven való kommunikáció (ezen van a hangsúly) megszokottá váljon a Grosicsban.

Kérem, támogassák törekvéseinket!

Budapest, 2016. január 18.

Köszönettel,
Kis Mihály
igazgató