Könyvtár

Kedves Gyerekek!

Februári könyvtári feladat

Jules Verne: Kétévi vakáció

1860. március 9-ének éjjelén a tenger vizével összeolvadó felhők néhány ölnyire korlátozták a látóhatárt.

A felkavart tengeren, melynek hullámai sápadt fényeket lövellve csapkodtak, könnyű hajó siklott csaknem teljesen bevont vitorlákkal.

Száztonnás vitorlás volt, schooner, ahogyan ezeket a kétárbocos hajókat Angliában és Amerikában nevezik.

A schooner a Sloughi nevet viselte, de nevét hiába kerestük volna a hajópárkány alatt, a névtáblán, melyet valami baleset – hullámcsapás vagy összeütközés – részben leszakított.

Éjszaka volt, 11 óra felé járt az idő. E szélességi fok alatt március elején már rövidek az éjszakák, és a derengés hajnali 5 óra tájt volt várható. A kérdés csak az, vajon a nappali világosság beálltával csökkennek-e a Sloughira leselkedő veszélyek. A törékeny kis hajót a hullámok nem dobálják-e majd akkor is kényük-kedvük szerint? Bizony alighanem! Csak a tenger lecsendesedése, az állandóan ismétlődő szélrohamok megszűnte mentheti meg a vitorlást a legszörnyűbb hajótöréstől. Katasztrófa, ha ilyesminek az óceán kellős közepén esik áldozatul a hajó, távol minden szárazföldtől, ami az életben maradottak számára talán menekülést jelenthetne!

A Sloughi farán négy fiú görnyedt a kormánykerék fölé: egyikük tizennégy éves lehetett, két másik talán tizenhárom, a negyedik pedig tizenkét év körüli néger hajósinas volt. Egyesült erővel iparkodtak kitérni a hullámok elől, melyek a hajót oldalra borulással fenyegették. Ez kemény munka volt, mert a kormánykerék, amely nem mindig engedelmeskedett nekik, könnyen átdobhatta őket a hajó mellvédjén.

Valamivel éjfél előtt pedig óriási hullán csapódott a vitorlás oldalához, és szinte a csodával határos, hogy nem szakította le az egész kormánykészüléket.

A hullám a fedélzethez csapta a gyerekeket, de ők pillanat alatt talpra ugrottak.

  • Működik még a kormány, Briant? – kérdezte egyikük.
  • Igen, Gordon! – válaszolt Briant, aki megőrizte teljes hidegvérét, s már ismét helyén volt.

Azután a harmadik fiúhoz fordult:

Tartsd magad erősen, Doniphan, és csak továbbra is: bátorság!…  Gondoljunk a többiekre, akiket szintén meg kell mentenünk!

(…)

Hát csak gyermekek volnának ezen az orkántépte hajón? Bizony, csak gyermekek!

 

kérdések:

  1. Írd le, milyen hajó a schooner!
  2. Melyik hónapban játszódik a történet?
  3. Kik kormányozzák a hajót?
  4. Milyen időjárási viszonyok között hajóznak? Írj rá példát a szövegből!
  5. Honnan tudhatjuk, hogy nem csak a négy fiú van a hajón?
  6. Ki lehet közülük a vezér és miért?
  7. Mit jelent az a szólás: Megőrizte a hidegvérét.

Beküldési határidő: 2021. március 22.

Jó munkát! Ildi néni

(A megoldásokat a grosicskonyvtar@gmail.com e-mail címre várom, név és osztály feltüntetésével.)

 

Nyitvatartás

 

A hét:                                              B hét:

Hétfő:                            Hétfő:
Kedd:                            Kedd: 
Szerda:                         Szerda:
Csütörtök:                     Csütörtök: 
Péntek:                         Péntek: