Könyvtár és olvasási verseny

Kedves Gyerekek!

A novemberi szövegértési feladathoz tartozó szöveget alább olvashatjátok. Beküldési határidő: 2021. december 17. péntek

A megoldásokat a grosicskonyvtar@gmail.com e-mail címre várom, név és osztály feltüntetésével.

Jó munkát kívánok! Ildi néni

 

Michael Ende: A végtelen történet

Az összes állat, Zengerdő minden lakója barlangjában, fészkében és búvóhelyén lapult.

Éjfél volt, és az óriás ősöreg fák ormát viharos szél rázta. A toronyvastagságú törzsek recsegtek és sóhajtoztak.

Hirtelen gyenge fénysugár suhant cikkcakkban a lombozat közé, hol itt, hol ott állt meg remegve, felszállt, megült egy ágon, aztán megint tovább sietett. Körülbelül egy gyermeklabda nagyságú fénylő golyó volt, hosszú ugrásokkal szökkent tova, hébe-hóba megérintette a földet, majd ismét felemelkedett. Azonban nem labda volt.

Lidérc volt, aki elvétette az utat. Vagyis eltévedt bolygótűz volt, és ilyesmi Fantáziában is elég ritka jelenség. Rendszerint éppen a lidércek azok, akik másokat tévútra vezetnek.

A fénygolyó belsejében rendkívül mozgékony kis figura volt látható, aki teljes erőből ugrott és rohant. Nem volt se fiú, se lány, ugyanis ilyen különbségtétel a lidércek körében nem létezik. Jobb kezében picinyke fehér zászlót tartott, mely repesve szállt a nyomában. tehát hírnök vagy követ lehetett.

(…….)

Erdei tisztás tárult elébe. A tábortűz fényében három igen különböző nagyságú és formájú alak ült. Egy óriás, akin mintha minden szürke kőből lett volna, mintegy tíz láb hosszúra nyúlva, hason fekve terült el a földön. ( …) A lidérc felismerte, hogy az óriás a sziklaevők nemzetségéhez tartozik. (….)

A másik figura, aki a tűztől jobbra ült, kis éji manó volt. Legfeljebb kétszer akkorára nőtt, mint a lidérc, és egy felegyenesedett szurokfekete, szőrös hernyóra emlékeztetett. (…..)

A tűztől balra ülő harmadik alakot csak kicsit később fedezte fel a lidérc, mert olyan pici volt, hogy ilyen távolságból nehezen lehetett észrevenni. A fikarcok nemzetségébe tartozott, s fölöttébb finom testalkatú fickó volt, tarka ruhácskában, fején piros cilinderrel.

(….)

Csodálkozott a lidérc, hogy éppen három ennyire különböző lény üldögél itt ilyen egyetértésben, mert Fantáziában általában nem az volt a divat, hogy a nemzetségek békében és egyetértésben éljenek egymással. Gyakran dúltak harcok és háborúságok……………..

Kérdések:

1. Melyik országban és pontosan hol játszódik a történet?

2. Mi volt az ide-oda cikázó fénylő golyó?

3. Mit lehet tudni ezekről a lényekről? Írj két jellemzőt a szöveg alapján!

4. Honnan tudjuk, hogy a kis lény hírnök lehetett?

5. Kiket látott a tűz körül ülni?

6. Állítsd nagyság szerinti sorrendbe a szöveg szereplőit! A legkisebbel kezdd!

7. Miért volt különös, hogy ezek a lények együtt ültek?

8. Nézz utána a nemzetség kifejezésnek! Milyen más szóval szokták még megnevezni?

 

 

 

Archívum (ezeknek a feladatoknak lejárt a beadási határideje):

Októberi feladat:

Nagy Katalin: A világ legrosszabb gyereke

A gyerek a sarokban állt, büntetésből, de nem bánta. Megéri! És különben is, tud ő játszani a sarokban is, ha akar. Leginkább rajzol, a szekrény mögé a falra, mindenfélét. Elég gyakran állítja sarokba a Nénike, hát lassan tele is lesz a fal képekkel. Eleinte főleg krumplikat rajzolt, horpadt hasú uborkát. Később pálcikaembert meg kutyákat. Legutóbb Eger vár ostromát véste a mészbe, ágyúkkal, létrákkal, lőporos hordókkal. Több napig dolgozott rajta, le is töredezett a körme a munkában. Az iskolában csúfolták a lányok, hogy biztosan rágja. De a barátai nem hitték el ezt, tulajdonképpen a lányok se. Másodikos korában már nem rágja a körmét az ember, az nagyon gyerekes!

Most a meteorológiai állomást rajzolta, és ettől kicsit szomorú lett. Két hónapja, mióta ideköltöztek a lakótelepre, a szép új lakásba, egyre csak azon gondolkodott, hogy vissza kellene szökni a hegyre valahogy.

A hegyen van a meteorológiai megfigyelőállomás, ott laktak ők eddig, mert az volt apu munkahelye egyben. (….)

Mert éppen ez a nagy baj, hogy a barátai mind ott maradtak a hegyen. Most még találkozik velük, mert év végéig visszajár a hegyi iskolába. De éppen tegnap mondta anyu, hogy egy hét múlva évzáró, és hogy átíratják majd a lakótelepi iskolába. Akkor hogy lesz most ezután?! A házbeli gyerekekkel nem tud barátkozni sehogy se, pedig akart, nagyon is. Igaz, eleinte azok is akarták, csakhogy a Nénike nem engedte. Anyu találta ki a Nénikét, hogy vigyázzon a gyerekre, amikor ő nincs itthon. És a Nénike olyan nagyon vigyáz, hogy nem engedi le őt az udvarra sohase. (…)

Csak azért nem szökött vissza a hegyre mégse, mert megismerte Toldi Miklóst. Most már nem tervezi a szökést többet, és azt se bánja, ha a házbeli gyerekek nem barátkoznak vele. Toldi Miklós többet ér, mint az összes gyerek együttvéve!

Amikor megismerkedtek, Toldi Miklós nem hitte el, hogy őt Kavicsnak hívják.

(…) Vagyis hogy Kiskő Ambrus-Kavics. Aput úgy hívják, hogy Kiskő Ambrus, és őt is pontosan így nevezték el, mikor megszületett.(…)

Mesélték, hogy apu csak nevetett akkor, és azt mondta, egy csecsemőt nem lehet Ambrusnak szólítani. És mert a vezetéknevük Kiskő, hát Kavicsnak nevezte el, mindjárt egyórás korában.

Kérdések:

  1. Hogy hívják a történet főszereplőjét? Írd le a névadás történetét!
  2. Hol lakik most a kisfiú és a családja?
  3. Hol laktak korábban, és miért éppen itt?
  4. Kicsoda Néni?
  5. Miért nem akar már visszamenni a kisfiú oda, ahol korábban laktak?
  6. Miket rajzol a falra, mikor a sarokban áll? Írj le 3 dolgot!
  7. Nézz utána, és írd le, hogy mivel foglalkozik a meteorológia?

 

 

 

Kölcsönzési idő:

 

A és B hét:

Hétfő: –                    
Kedd: 6-7. óra                      
Szerda: 6-7. óra                      
Csütörtök: 6-7. óra                 
Péntek: –