Tanári kar

Kis Mihály igazgató sportágválasztó
Szlovákné Fehér Éva igazgatóhelyettes tanulásmódszertan
Gerencsérné Pálinkás Ildikó igazgatóhelyettes fizika
Ambrus Andrea 7.a osztályfőnök, alapítványi titkár testnevelés, sportágválasztó
Blahák Geraldine matematika, kémia, napközi
Borbély Andrea 3.b tanító
Böröczfy Tünde 2.a osztályfőnök tanító
Brucknerné Szeltner Zsuzsanna 1.b tanító
Csábi Anna 5.b osztályfőnök, diákönkormányzat vezetője magyar nyelv és irodalom, küzdelem és játék
Fehér lldikó 5.a osztályfőnök, könyvtár magyar nyelv és irodalom
Gál Dezső 6.b osztályfőnök történelem, erkölcstan, sporterkölcstan
Güttlerné Buth Annamária 1.b osztályfőnök tanító
Gyöngyösiné Vermes Zsuzsanna 5.c ofő., felsős munkaközösség-vezető, továbbtan.f. matematika, testnevelés
Iván Lászlóné 8.a osztályfőnök természetismeret, biológia, napközi
Jakobszen Tamás 8.b osztályfőnök, testnevelés munkaközösség-vezető földrajz, testnevelés
Kasza-Tóth Zsuzsanna 4.b tanító
Kinde Orsolya 6.b testnevelés, sportágválasztó
Kiska Réka 3.b osztályfőnök tanító
Lucza Nóra 8.b humán munkaközösség-vezető magyar nyelv és irodalom, küzd. és játék
Mogyoródi Tímea 1.a osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős tanító
Molnárné Czeglédi Cecília 2.b tanító
Muszula Mária 6.a nyelv és informatika munkaköz.v. angol nyelv, történelem
Nagy Gabriella 4.b tanórán kívüli tevékenység munkaköz.v. tanító
Nagyné Medgyaszai Tímea 4.a tanító
Neufeld Kitti 2.a tanító
Ocsovay Tina 7.b rajz, technika
Ozsváthné Pánti Katalin 3.a osztályfőnök, alsós munkaközösség v. tanító
Proszenyákné Nagy Edina 3.a tanító
Pusztainé Besenyői Andrea 5.a testnevelés
Saly Szilvia 5.c testnevelés, sportágválasztó, napközi
Scholczné Alapi Zita 8.a angol nyelv
Sinkó Sándor 6.a informatika
Szabó-Balogh Ágnes 5.b matematika
Széll-Mayer Nikolett 1.a tanító, angol nyelv
Táboriné Watz Andrea 4.a osztályfőnök, reál munkaközösség-vezető tanító
Tvordy Beáta 2.b osztályfőnök tanító
Ujlaki Sándor 7.a angol nyelv
Vadász Katalin 7.b osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, küzd. és játék
Boldog Krisztina angol nyelv
Kerényi Judit ének
Csizmadi Kinga pedagógiai asszisztens
Sipos Kinga iskolatitkár ált. ügyint. és multimédia (képek, videók)
Vranekné Gál Anita iskolatitkár ált. ügyint. és étkezéssel kapcsolatos ügyek