Tanári kar

Kis Mihály igazgató sportágválasztó
Szlovákné Fehér Éva igazgatóhelyettes tanulásmódszertan
Gerencsérné Pálinkás Ildikó igazgatóhelyettes fizika
Ambrus Andrea 5.b osztályfőnök, alapítványi titkár testnevelés, sportágválasztó
Blahák Geraldine 5.a osztályfőnök, innovációs- és folyamatszabályozási munkaközösség-vezető matematika, kémia
Bogár Edina 2.b tanító
Borbély Andrea 3.c osztályfőnök tanító
Böröczfy Tünde 4.a osztályfőnök tanító
Brucknerné Szeltner Zsuzsanna 3.b tanító
Csóka Eszter testnevelés
Fehér lldikó könyvtár magyar nyelv és irodalom
Gál Dezső 8.a osztályfőnök történelem, erkölcstan, sporterkölcstan
Gaál Virág tanító, napközi tanító
Gerencsér Kata tanító tanító
Güttler-Buth Annamária 3.b osztályfőnök tanító
Gyöngyösiné Vermes Zsuzsanna 7.b osztályfőnök, továbbtanulási felelős matematika, testnevelés
Horváth Eliza 1.a tanító
Jakobszen Tamás 6.a osztályfőnök, testnevelés munkaközösség-vezető földrajz, testnevelés
Jakobszen Nóra tanító, napközi
Kangyal-Kovács Krisztina 3.c tanító
Kiss-Balsay Rita 4.a tanító
Kun Zita rajz, technika
Lucza Nóra 6.b osztályfőnök, humán munkaközösség-vezető magyar nyelv és irodalom, küzd. és játék
Mogyoródi Tímea 3.a osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős tanító
Molnárné Czeglédi Cecília 4.b osztályfőnök tanító
Muszula Mária 8.b osztályfőnök, nyelv és informatika munkaközösség vezető angol nyelv, történelem
Nagyné Medgyaszai Tímea 2.a osztályfőnök tanító
Ozsváthné Pánti Katalin 1.a osztályfőnök, alsós munkaközösség vezető tanító
Proszenyákné Nagy Edina 2.b osztályfőnök tanító
Pusztainé Besenyői Andrea testnevelés
Saly Szilvia 3.a testnevelés, sportágválasztó, napközi
Sarkadi Nóra 4.b tanító
Sinkó Sándor 7.b informatika
Szabó-Balogh Ágnes 7.a osztályfőnök matematika
Táboriné Watz Andrea 2.a reál munkaközösség-vezető tanító
Tényi Blanka földrajz, biológia, napközi
Ujlaki Sándor angol nyelv
Vadász Katalin 8.a magyar nyelv és irodalom
Zámori Zsófia rajz, technika
Boldog Krisztina angol nyelv
Kerényi Judit ének
Miseta Vivien pedagógiai asszisztens
Kovács Laura iskolapszichológus
Greskovics Rita iskolatitkár általános ügyintézés, étkezéssel kapcsolatos ügyek, honlap, Facebook
Vranekné Gál Anita iskolatitkár általános ügyintézés, étkezéssel kapcsolatos ügyek, terembérlés