• ÚJ! Táncos mozgásfejlesztés Edó nénivel januártól

 • Tampere - Finnország

  Az őszi szünetben szerencsém volt ellátogatni három finn iskolába.
  Tampere Helsinkitől 180 kilométerre helyezkedik el. Az ottani emberek nyitottságának, kedvességének köszönhetően hasznos ismeretekkel térhettem haza. Sanna Karttunnen segítségével sikerült a látogatásokat megszervezni. Sanna a Lielahden iskolában tanít háztartástant, ahol 3 napot töltöttem, valamint 1-1 napot a Juhannuskylän és a Vuoreksen intézményekben.
  Az egyhetes tanulmányút tapasztalatai alapján kirajzolódott kép semmi oktatási, módszertani „csodát” nem tartogatott. Az ottani diákok és tanárok nem jobbak, vagy rosszabbak, mint a mieink. Viszont olyan kiegyensúlyozott, biztonságos környezet veszi őket körül, ami segíti a tanárok munkáját, támogatja a gyerekek sokoldalú fejlődését. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati, az életben fontos készségek, képességek kialakítására. A kreativitást, az önálló gondolkodást fejlesztik, az életben hasznosítható tudás megszerzését tartják fontosnak.
  Érdekes volt megfigyelni, hogy a mobil használatával kapcsolatban sok pedagógus engedékenynek bizonyult, bevallom őszintén, ez biztosan nem a legjobb irány. Sok esetben elvonta a tanulók figyelmét az órai munkától. Azokon az órákon, ahol esélyük sem volt unatkozni a gyerekeknek, hiszen szinte minden pillanatban tevékenyen bekapcsolódtak a tanórai folyamtokba (például főztek, 7. évfolyamon hegesztettek, varrtak vagy fizika, kémia kísérleteket végeztek), ilyen probléma fel sem merült.

  A tanulók igényeinek megfelelően, egyénre szabottan megkapják a fejlesztést, támogatást. Sokféle szakember – pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus – dolgozik közösen. Ha szükséges akkor 15 elsős diákot 5 felnőtt kísér, vagy ha kell, akkor személyi segítőt kap az enyhén autisztikus jeleket mutató diák, csak azért, hogy normál tanulócsoportban tanulhasson. Az egyik kisdiák betegsége miatt kórházban volt, vele egy minirobot segítségével kommunikáltak. Tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy az iskolában eltöltött időszakból a tanulók a legtöbbet profitálhassanak.

  A Vuoreksen iskola volt a legmodernebb a 3 intézmény közül. Az épület területére csak cipő nélkül lehetett belépni. Egy kicsit meglepett ez a szabály, de a tanítási nap végére semmivel sem volt piszkosabb a zoknim, mint amikor otthoni környezetben teszem ugyanezt. A következő képek bepillantást nyújtanak, hogy milyen is   az ideális oktatási környezet:

  Háztartástan

  Hegesztenek a 7. osztályos fiúk

  A varrás, a kötés és a szövés elsajátítása is a tananyaghoz tartozik

   

   

  A tanári

  Hangszigetelt kabin a magánbeszélgetések lebonyolításához

  Muszula Mária

 • Fitness verseny eredmény

 • Táncos siker

 • Papp László Sportolói Ösztöndíj nyertese

  Iskolánk 7.b osztályos tanulója, Vass-Kovács Kamilla az idei tanévben elnyerte a Papp László Sportolói Ösztöndíjat.

  Szívből gratulálunk, Kamilla! Büszkék vagyunk Rád!

 • Atlétikai sikerek a Váltó Csapatbajnokságon

 • Molnár Erik karate sikere

 • Megtapasztalni a finn oktatási csodát

  A finn oktatási rendszer megismerése érdekében már nagyon rég szerettem volna személyesen is ellátogatni Finnországba. A Pisa mérések alkalmával rendre az előkelő első illetve legutóbbi alkalommal a második helyen végeztek a finnek Európában.
  Szerencsére az Erasmus program révén megismerhettem Finnország második legnagyobb városának, Tampere-nek három iskoláját. Mindhárom iskola ’comprehensive’ oktatási rendszerben működik, azaz az iskolaelőkészítő 0. év után egy hat évig tartó előképző, majd három évig tartó alsó középiskola következik.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A finn rendszer pozitív elemei a következők:

  • Az előkészítő, alapozó szakasz a társadalmi különbségekből fakadó hátrányokat próbálja kiegyenlíteni.
  • A comprehensive iskola az életre nevel, hiszen olyan gyakorlati tudást biztosít a tanulóknak, amik nélkülözhetetlenek az életben: kertészkedés, főzés, kézimunka (varrás, kötés), fa- és fémmegmunkálás.
  • A biológia órán való boncolás, a fizika és kémia órákon való kísérletezés biztosítja az élményalapú tudásszerzést. Ide tartozik a művészet órán a keretkészítéstől, a vászonfeszítésen át, a képek elkészítése.
  • Fontos a munkára nevelés a 9. évfolyamon, amikor két hétig valamilyen gyárban vagy szolgáltató intézményben dolgoznak a tanulók, egy előzetesen megírt pályázat alapján.
  • Nagyon magas szinten biztosítottak az oktatáshoz szükséges feltételek: jól felszerelt, kényelmes, tágas tantermek, műhelyek, ebédlők, sport infrastruktúra.

  A tanárok kiválasztása már a főiskolai, egyetemi szinten megtörténik, elkötelezettség, hivatástudat és tantárgyi tudás alapján.

  • Hihetetlen türelemmel próbálják a kötelező integrációt megvalósítani, az oktatási folyamatban a páros és csoportmunkát részesítik előnyben.
  • A kisebbségek iránti tiszteletként a svéd nyelvet első kötelező idegen nyelvként tanítják. Az angol nyelv tanításában nagyon hasznosnak bizonyul, hogy a filmeket nem szinkronizálják. Az előkészítő évben mesék és zene által szerettetik meg az idegen nyelvet a gyerekekkel.

   

   

   

   

   

   

  A negatívumok, amiket inkább megoldandó feladatoknak gondolok, a következők:

  • Az egyre több bevándorló gyermek viselkedése, tanuláshoz való viszonya nagyon komoly kihívást jelent a pedagógusoknak. Úgy éreztem, hogy a női tanárokkal sokkal szemtelenebbek a fiúk.
  • A gyerekek tegezik a tanárokat és sajnos nyíltan használják a mobil telefonjukat csetelésre, közösségi oldalak böngészésére, így kevésbé figyelnek a tanárok mondandójára.
  • Egyre több a testi, lelki, szellemi problémával küzdő gyermek, amire a pedagógusok nincsenek felkészülve.
  • Az igazgató – aki nyugdíjazásáig kapja kinevezését – szerepe, jelenléte nem látható az iskolák mindennapjaiban, mert ők az irodából működtetik az intézményt.
  • Egyre kevesebb férfi jelentkezik tanári pályára, főleg anyagi megfontolások miatt.

  Tapasztalataimat összegezve, rengeteget beszélgetve a tanárokkal, igazgatókkal, elmondhatom, hogy a finn oktatási „csoda” már a múlté, hiszen rengeteg problémát nem sikerül hatékonyan orvosolniuk. Irigykedve láttam a tárgyi feltételeket és a rendszerből eredő előnyöket (életre való nevelés), de azt is láttam, hogy nagy kihívást jelent az idegen kultúrájú gyerekek integrációja, a gyerekek olvasási kedvének csökkenése, valamint a digitális eszközök túlzott használata.
  Kis Mihály igazgató

 • Papírgyűjtés

  Tisztelt Szülők és gyerekek!

  Iskolánk papírgyűjtést szervez 2022. szeptember 26. hétfő és október 4. kedd között. A papírhulladékot reggel 7 és 8 óra, illetve délután 16 és 17 óra között hozhatják be az iskolába.

  Kérjük Önöket, hogy a papírhulladékot összekötözve vagy papírdobozba téve, lemérve hozzák be az iskolába, a gyermek nevét és osztályát is tüntessék fel.

  Minden osztály a bevétele felét megkapja, a másik fele a Diákönkormányzaté lesz. Érdemes sok-sok papírt hozni, hisz a győztes osztály egy napos extra osztálykirándulást kap ajándékba!

  Aki nagy tételben tud hozni papírt, az ezt a fenti megadott időpontokon kívül is behozhatja. Kérjük, előre egyeztessenek az iskolával!

 • Erasmus+ szakmai látogatás Dániában

  Az elmúlt években elég sok helyen fordultam meg Erasmus-os továbbképzéseken. Voltam Angliában, Írországban, Máltán, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában, és bár mindig nagyon sok jó tapasztalatot szereztem, mégis hiányzott valami. Idén viszont, Dániából igazán megelégedve jöttünk haza Muszula Mária kolléganőmmel.

  Az a tény, hogy Dániában, a kissé „világvégi” Tistrup-ban, egy 1450 fős településen egy olyan iskolában jártunk, ahol az óvódától az előkészítőiskolán keresztül a IX. évfolyamig nevelnek, oktatnak, még hitelesebbé tette a tapasztalataimat. Itt Jan Wittrup igazgatóval és Ole Sommerlund Pedersen tanárral voltunk folyamatos kapcsolatban; ők válaszoltak minden olyan kérdésünkre, ami az oktatási rendszerrel, illetve a módszertannal, tanulmányi eredményességgel volt kapcsolatos.
  Kifejezetten a következő dolgok fogtak meg:

  • életre nevelés: nagyon jól felszerelt volt iskola, a laptoptól a legújabb főzőkonyháig minden rendelkezésre állt
  • tanítási módszertan: elsődleges a páros- illetve csoportmunka (a gyerekek laptopokkal, önállóan dolgoztak)
  • tanárok képzése és szerepe: a tanárok a kétszakos alapdiplomájuk mellé 2-3 év után újabb szakokat vesznek fel az egyetemen, így egy tanár 4-5 tantárgyat is tanít;
  • a tanárok nem a „mindentudó” pedagógus szerepében tetszelegnek, hanem mint facilitátor működnek, azaz az egyéni tudás megszerzésében segítik, irányítgatják a tanulókat;
  • felszerelés: olyan iskolát láttunk, ahol a tágas térben kényelmesen elfér óvodás és iskolás, a felszereltség pedig minden igényt kielégített;
  • minden pedagógus kiegyensúlyozott, hiszen mind anyagilag mind erkölcsileg megbecsültek.

  Az iskolaigazgató megválasztása a karriere végéig van meghatározva, így tud tervezni, építkezni, nagy dolgokban gondolkodni hosszú távon. Az igazgató végtelen jósággal elvitt minket néhány közeli látnivalóhoz, végig nagyon készséges volt.
  Kis Mihály igazgató