Olvasóvá nevelés programunk

Néhány gondolat az „Olvasóvá nevelés” programunkkal kapcsolatban

A program végleges változatát sok-sok munkamegbeszélés előzte meg. Az Önök észrevételeit is igyekeztünk beépíteni munkatervünkbe, melyről az alábbiakban olvashatnak:

 • olyan műveket választottunk a kötelező olvasmányok mellé, melyek témájukban és nyelvezetükben is közel állnak az egyes korosztályokhoz,
 • a számonkérés módozatainál igazodtunk a szülői elvárásokhoz (gyakorolják a fogalmazás írását, kérdések alapján összefüggően beszélnek egy témáról, az online teszt kitöltése felkészíti őket a különböző mérésekre), tehát az
  • első könyvről október közepén fogalmazást írnak majd megadott 20 szó alapján,
  • a második könyvnél kérdéskártyákat húznak, erre november közepén kerül sor,
  • a harmadik könyv kapcsán pedig online tesztet töltenek ki december közepén.
 • a második féléves olvasmányok lezárásaként beiktatunk egy projektnapot, melynek tárgyi produktumait Önök is megtekinthetik majd (kiállítás, stb.)
 • színházlátogatás szervezésével – amelyik regénynek van ilyen jellegű feldolgozása – segítjük a mű megértését, feldolgozását.

Számítunk segítő együttműködésükre!

Köszönettel: a Grosicssuli nevelőtestülete nevében:

Kis Mihály

igazgató

 

Archívum:

Tisztelt Szülők!

2022/2023-as tanévünk új kezdeményezése az Olvasóvá nevelési program, mely reményeink szerint hozzájárul majd ahhoz, hogy diákjainknak bővüljön a szókincse, javuljon szövegértő képességük, valamint fejlődjön előadókészségük.

Valljuk, hogy a jó példa az, ami leginkább nevelő hatású, ezért létrehoztunk egy felnőtteknek – szülőknek, pedagógusoknak, érdeklődőknek – szóló olvasóklubot.

Nagy öröm számunkra, hogy Finy Petra (költő, író + számunkra nem mellékesen – Grosicsos szülő) elvállalta a program mentorálását.

Az idei tanévben két alkalommal tartottunk Könyvklubot:

 • az elsőt 2022. április 11-én, melynek témája Hemingway: Az öreg halász és a tenger c. regénye volt.
 • a másodikat 2022. május 30-án. Ennek érdekessége az volt, hogy kortárs mű, Haász János: Apám óriás lesz c. novellagyűjteménye adta a beszélgetés alapját, s a szerző megtisztelt minket a személyes jelenlétével.

Voltak lelkes szülők, akik mindkét alkalommal jelen voltak; volt, aki csak egyre tudott eljönni, mindegy is, hisz a közös élmény a lényeg.

Reméljük, hogy híre terjed ezeknek a jó hangulatú beszélgetéseknek, s a következő tanévben Ön is megtisztel minket részvételével. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, rögtön van is egy ajánlatunk az Ön számára. Nyári olvasmánynak ajánljuk Finy Petra: Kerti szonáta c. regényét, mely a nyolcvanas évek végén játszódik, mégis szinte a komplett huszadik század magyar történelmét átfogja, s következő könyvklubunk (2022. szeptember végén, vagy október elején) témájául szolgál majd.

(Könyv)élményekben gazdag nyári szünetet kívánunk az egész családnak!