Felvételi iskolánkba

Tisztelt Szülők!

Szeretnék Önökkel megosztani néhány fontos információt az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban. Mindezt azért teszem, hogy választ adhassak arra a kérdésre, hogy mikor tartjuk meg a sportszakági felmérést leendő elsőseink számára.

Az általános iskolai beiratkozás napját a Klebelsberg Központ határozza meg, egyeztetve a Tankerületi Központokkal és az illetékes Kormányhivatalokkal. A beiratkozás dátuma előtt 30 nappal Hirdetményekben teszik közzé a beiratkozás menetét. Ezeket a plakátokat kifüggesztik az óvodákban és az általános iskolákban, hogy mindenki értesüljön az eseményről.

Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola igazgatójaként vállalom, hogy a Hirdetmény megjelenését követő hét szerda és csütörtöki napján megtartjuk a kétfordulós sportszakági felmérést. Így látom biztosítva az esélyegyenlőség elvét.

A beiratkozás rendje minden Tankerületi Központ által fenntartott iskolára vonatkozik. Minden családnak marad ideje arra, hogy másik iskolát válasszon gyermekének, ha netalán nem került be gyermekük a felvettek névsorába.

Hálás vagyok kitartásukért.

Köszönöm, hogy felelős szülőként gondoskodnak gyermekük jövőjéről.

Jó egészséget, derűt, optimizmust kívánok mindannyiunknak!

Budapest, 2020. március 26.

Üdvözlettel:

Kis Mihály

igazgató

Nézze meg videónkban, hogyan nyilatkoznak tanulóink az iskoláról!

ISKOLAKÓSTOLÓ A GROSICSBAN:

Bemutatkozunk leendő 1. osztályosainknak és szüleiknek 2020.01.25-én szombaton 9-12 óráig

Nyílt órák:

2020. február 5., 2020. február 6. 8.00-11.00 óráig a leendő elsős tanító nénikkel és a testnevelőkkel

Játékos ismerkedő foglalkozásainkat csütörtökönként tartjuk a következő időpontokban:

2020. február 06., február 13., február 20., február 27., március 5., március 12. 16.00-17.15 óráig

Közös játék és ovis torna. Megjelenés sportruházatban. A foglalkozások ingyenesek.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!

Sportszakági alkalmassági felmérés:

I. forduló: 2020. március 19. 16.00-17.30

II. forduló: 2020. március 26. 16.00-17.30

A tanulók felvételének és átvételének szabályai

Beiskolázási rendszerünk

Intézményünk köznevelési típusú sportiskola, ezért a hatályos jogszabályok szerint az első évfolyamba beiskolázható gyermekek számára felvételt hirdetünk.

Az osztályokba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség-felmérési vizsgálat követelményeinek, valamint a sportiskolai kiválasztó eljárásnak.

Tájékoztatás kérése: Szlovákné Fehér Éva igazgatóhelyettes (alsó tagozat), Gerencsérné Pálinkás Ildikó igazgatóhelyettes (felső tagozat)

Felvételi eljárás az 1. évfolyamba

  1. Jelentkezés a meghirdetett osztályokba.
  2. Részvétel a játékos ismerkedő foglalkozásokon, melyeken játékos feladatokat oldanak meg a gyerekek, illetve a testnevelők 30 perces óvodás tornát tartanak.
  3. Részvétel a sport alkalmassági felmérésen, ahol a következő képességeket mérjük: állóképesség, gyorsaság, egyensúlyérzék, robbanékonyság, mozgáskoordináció, labdaügyesség stb.
  4. Részvétel a sportorvosi vizsgálaton.
  5. Az iskola közzéteszi a képesség-felmérésen megfelelt gyerekek névsorát.
  6. A kormányhivatal által előírt beiskolázási napon a képesség-felmérésen és a sportegészségügyi vizsgálaton megfelelt gyerek iratkozhat be az iskolába.
Iskolakóstoló – bemutató órák

Minden év januárjának utolsó szombatján „Iskolakóstoló”-t tartunk azoknak az óvodás gyerekeknek, akik majd a következő tanévben első osztályba kerülhetnek. Ekkor az iskola teljes programjával ismerkednek a szülők, gyerekek. A különböző sport bemutatókon kívül színpadi játékokat, népi jeleneteket adunk elő az óvodásoknak, illetve a különböző témájú „kuckókba” játszani hívjuk a kicsiket. A szülők tájékoztatást kapnak a felvételi eljárásról is.

Az ezt követő héten bemutató órákat tartanak a leendő első osztályos tanítók illetve testnevelő tanárok. Lehetőség van a személyes ismerkedésre, bemutatkozásra.

Átvétel a 2-8. évfolyamba

Intézményünkbe más általános iskolákból tanév elején és tanév közben is jelentkeznek tanulók.

Ezek a diákok három napon keresztül tanórákat látogatnak, ahol megismerik iskolánkat, illetve pedagógusaink felmérik a tanuló képességeit.

Az újonnan érkezett gyerek átvételére csak akkor kerül sor, ha:

  • magatartása és szorgalma legalább jó érdemjeggyel van értékelve,
  • tanulmányi átlageredménye legalább 4,5
  • magyar és matematika felmérője (tanév végi vagy félévi) legalább négyes szintű
  • megfelel a testnevelő tanárok által elvégzett sportalkalmassági szintfelmérésen és a sportegészségügyi vizsgálaton.