Rovinj

2022 júliusában egy Erasmus kurzuson vettem részt. Egy hihetetlenül hatékony módszerrel ismerkedtem meg. A módszer neve: Varázsold elő tanítványodból a talentumot- Komplex 3+T.

A T betű a tudatosságot takarja. Mire jó tudatosság elvének alkalmazása? Értelemadás, beavatás melynek gyümölcs a megértés és a motiváció. Az  elméleti tudás és annak alkalmazása után jön a jó osztályzat, a sikerélmény. Tanár és tanítvány közösen keresi a megoldást: fontos a harmonikus kapcsolat kiépítése. Az önálló és team kutatások, vizsgálatok során a diák a tanulás és felfedezés örömét és sikerélmény él át.

A módszer a tanuló személyiségét és a képességei fejlesztését holisztikusan közelíti meg. Célja, hogy a tesztelést és az azonosítást megelőzően, a tehetség kibontakozásához szükséges kognitív, affektív és szomatikus képességeket párhuzamosan, komplex módon fejlessze. Ezzel lehetőség nyílik olyan tehetséges diákok azonosítására, akik a tesztelést megelőző átfogó képességfejlesztés nélkül rejtve maradnának.

Teljesen lenyűgözött az előadó Orbán Sándor személye, lendülete, eredményei és a módszerébe vetett hite. Hálás vagyok, hogy megismerhettem, és azért is hálát érzek, hogy vannak még ilyen emberek, akik a szívükön viselik a nehezebb sorsú (akár anyagi körülmények, akár testi, akár értelmi fogyatékosság miatt) diákok életét, boldogulását.
Lucza Nóra

Comment is closed.