Erasmus+, Horvátország, Rovinj 2022. július

A Komplex 3+T képzésen vettem részt, mely a személyiség fejlesztését holisztikusan közelítette meg. Az affektív, kognitív, szomatikus képességfejlesztést egy ingergazdag környezetbe helyezte, ahol a képességek együtt, egymásra épülve alakították a tanulók személyiségét.
3 képességterületet párhuzamosan fejleszthető, melyeket tantárgyi keretek közé helyezte:

  • Testi képességek, összetett sportmozgások
  • Érzelmi képességek, művészeti nevelés
  • Értelmi képességek, kutatás, fejlesztés, robotika

Orbán Sándor tanár úr alkotta meg a módszert, mely állítása szerint mostanra már „önmagát” fejleszti.  A BMSzC Neumann János Informatikai Technikum testnevelő tanáraként évtizedekkel ezelőtt ösztönösen kezdet foglalkozni a testi képességek (testnevelés) fejlesztésével. Megfigyelte, hogy más területek tudatos fejlesztése, pozitívan „visszahat” a sportmozgások elsajátítására. Ennek a felismerésével lépésről-lépésre alkotta meg a gyakorlatot, mely a 3 említett műveltségterületet összeköti. A fejlesztést segített az ingergazdag közeg (iskolai szakkörök), melyek az iskolája falai között megvoltak. Kollegái között is támogatókra talált, akik a saját műveltségterületükön alkalmazták a „módszert”.
Eljutottak odáig, hogy mára már projektekben dolgoznak. Jelenleg egy Marson felépítendő bázist terveznek, ezen közösen dolgoznak, mindenki az érdeklődési körének megfelelően.


Jakobszen Tamás

Comment is closed.