• Erasmus+ Céfalú

  Az Erasmus + lehetővé tette számomra hogy részt vehessek a Playtime and Downtime for Teachers and Students: the Psychology of Time to Feel Good and Do Good! képzésen, amit az Europass SRl rendezett meg.

  Szicília csodás történelmi óvárosában volt a képző intézmény, a hegy tövében álló ódon és igényesen felújított ICDT. Céfalú nagyon apró kis város, két kikötővel is büszkélkedik, egyik végén a híres bástyával, amit Hannibál is látott az elefántjaival. Sokat sétáltunk az utcákon a képzésen részvevő társaimmal. Olaszországhoz hűen az ételek nagyon ízgazdagok és nagy adagok; megkóstoltuk az autentikus helyi specialitásokat, mint pl. az aranchina, ami rizsgombóc hússal vagy zöldséggel töltve majd bepanírozva és olajban kisütve.

  A képzésen 17-en vettünk részt és több náció is képviseltette magát: írek , spanyolok, lengyelek és szlovákok. Elsajátítottam megannyi ismerkedős vagy épp kooperatív játékot, amivel tudom majd színesíteni a tanórákat. Megtanultam az autogén tréning helyes alkalmazását, amivel sokkal kiegyensúlyozottabban tudom kezelni a stresszes helyzeteket.

  Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehettem ennek a képzésnek, ahol új  ismereteket szerezhettem  és  új kapcsolatokat építhettem az Erasmus + segítségével.

  Miseta Vivien

 • Tampere - Finnország

  Az őszi szünetben szerencsém volt ellátogatni három finn iskolába.
  Tampere Helsinkitől 180 kilométerre helyezkedik el. Az ottani emberek nyitottságának, kedvességének köszönhetően hasznos ismeretekkel térhettem haza. Sanna Karttunnen segítségével sikerült a látogatásokat megszervezni. Sanna a Lielahden iskolában tanít háztartástant, ahol 3 napot töltöttem, valamint 1-1 napot a Juhannuskylän és a Vuoreksen intézményekben.
  Az egyhetes tanulmányút tapasztalatai alapján kirajzolódott kép semmi oktatási, módszertani „csodát” nem tartogatott. Az ottani diákok és tanárok nem jobbak, vagy rosszabbak, mint a mieink. Viszont olyan kiegyensúlyozott, biztonságos környezet veszi őket körül, ami segíti a tanárok munkáját, támogatja a gyerekek sokoldalú fejlődését. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati, az életben fontos készségek, képességek kialakítására. A kreativitást, az önálló gondolkodást fejlesztik, az életben hasznosítható tudás megszerzését tartják fontosnak.
  Érdekes volt megfigyelni, hogy a mobil használatával kapcsolatban sok pedagógus engedékenynek bizonyult, bevallom őszintén, ez biztosan nem a legjobb irány. Sok esetben elvonta a tanulók figyelmét az órai munkától. Azokon az órákon, ahol esélyük sem volt unatkozni a gyerekeknek, hiszen szinte minden pillanatban tevékenyen bekapcsolódtak a tanórai folyamtokba (például főztek, 7. évfolyamon hegesztettek, varrtak vagy fizika, kémia kísérleteket végeztek), ilyen probléma fel sem merült.

  A tanulók igényeinek megfelelően, egyénre szabottan megkapják a fejlesztést, támogatást. Sokféle szakember – pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus – dolgozik közösen. Ha szükséges akkor 15 elsős diákot 5 felnőtt kísér, vagy ha kell, akkor személyi segítőt kap az enyhén autisztikus jeleket mutató diák, csak azért, hogy normál tanulócsoportban tanulhasson. Az egyik kisdiák betegsége miatt kórházban volt, vele egy minirobot segítségével kommunikáltak. Tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy az iskolában eltöltött időszakból a tanulók a legtöbbet profitálhassanak.

  A Vuoreksen iskola volt a legmodernebb a 3 intézmény közül. Az épület területére csak cipő nélkül lehetett belépni. Egy kicsit meglepett ez a szabály, de a tanítási nap végére semmivel sem volt piszkosabb a zoknim, mint amikor otthoni környezetben teszem ugyanezt. A következő képek bepillantást nyújtanak, hogy milyen is   az ideális oktatási környezet:

  Háztartástan

  Hegesztenek a 7. osztályos fiúk

  A varrás, a kötés és a szövés elsajátítása is a tananyaghoz tartozik

   

   

  A tanári

  Hangszigetelt kabin a magánbeszélgetések lebonyolításához

  Muszula Mária

 • Megtapasztalni a finn oktatási csodát

  A finn oktatási rendszer megismerése érdekében már nagyon rég szerettem volna személyesen is ellátogatni Finnországba. A Pisa mérések alkalmával rendre az előkelő első illetve legutóbbi alkalommal a második helyen végeztek a finnek Európában.
  Szerencsére az Erasmus program révén megismerhettem Finnország második legnagyobb városának, Tampere-nek három iskoláját. Mindhárom iskola ’comprehensive’ oktatási rendszerben működik, azaz az iskolaelőkészítő 0. év után egy hat évig tartó előképző, majd három évig tartó alsó középiskola következik.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A finn rendszer pozitív elemei a következők:

  • Az előkészítő, alapozó szakasz a társadalmi különbségekből fakadó hátrányokat próbálja kiegyenlíteni.
  • A comprehensive iskola az életre nevel, hiszen olyan gyakorlati tudást biztosít a tanulóknak, amik nélkülözhetetlenek az életben: kertészkedés, főzés, kézimunka (varrás, kötés), fa- és fémmegmunkálás.
  • A biológia órán való boncolás, a fizika és kémia órákon való kísérletezés biztosítja az élményalapú tudásszerzést. Ide tartozik a művészet órán a keretkészítéstől, a vászonfeszítésen át, a képek elkészítése.
  • Fontos a munkára nevelés a 9. évfolyamon, amikor két hétig valamilyen gyárban vagy szolgáltató intézményben dolgoznak a tanulók, egy előzetesen megírt pályázat alapján.
  • Nagyon magas szinten biztosítottak az oktatáshoz szükséges feltételek: jól felszerelt, kényelmes, tágas tantermek, műhelyek, ebédlők, sport infrastruktúra.

  A tanárok kiválasztása már a főiskolai, egyetemi szinten megtörténik, elkötelezettség, hivatástudat és tantárgyi tudás alapján.

  • Hihetetlen türelemmel próbálják a kötelező integrációt megvalósítani, az oktatási folyamatban a páros és csoportmunkát részesítik előnyben.
  • A kisebbségek iránti tiszteletként a svéd nyelvet első kötelező idegen nyelvként tanítják. Az angol nyelv tanításában nagyon hasznosnak bizonyul, hogy a filmeket nem szinkronizálják. Az előkészítő évben mesék és zene által szerettetik meg az idegen nyelvet a gyerekekkel.

   

   

   

   

   

   

  A negatívumok, amiket inkább megoldandó feladatoknak gondolok, a következők:

  • Az egyre több bevándorló gyermek viselkedése, tanuláshoz való viszonya nagyon komoly kihívást jelent a pedagógusoknak. Úgy éreztem, hogy a női tanárokkal sokkal szemtelenebbek a fiúk.
  • A gyerekek tegezik a tanárokat és sajnos nyíltan használják a mobil telefonjukat csetelésre, közösségi oldalak böngészésére, így kevésbé figyelnek a tanárok mondandójára.
  • Egyre több a testi, lelki, szellemi problémával küzdő gyermek, amire a pedagógusok nincsenek felkészülve.
  • Az igazgató – aki nyugdíjazásáig kapja kinevezését – szerepe, jelenléte nem látható az iskolák mindennapjaiban, mert ők az irodából működtetik az intézményt.
  • Egyre kevesebb férfi jelentkezik tanári pályára, főleg anyagi megfontolások miatt.

  Tapasztalataimat összegezve, rengeteget beszélgetve a tanárokkal, igazgatókkal, elmondhatom, hogy a finn oktatási „csoda” már a múlté, hiszen rengeteg problémát nem sikerül hatékonyan orvosolniuk. Irigykedve láttam a tárgyi feltételeket és a rendszerből eredő előnyöket (életre való nevelés), de azt is láttam, hogy nagy kihívást jelent az idegen kultúrájú gyerekek integrációja, a gyerekek olvasási kedvének csökkenése, valamint a digitális eszközök túlzott használata.
  Kis Mihály igazgató

 • Erasmus+ szakmai látogatás Dániában

  Az elmúlt években elég sok helyen fordultam meg Erasmus-os továbbképzéseken. Voltam Angliában, Írországban, Máltán, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában, és bár mindig nagyon sok jó tapasztalatot szereztem, mégis hiányzott valami. Idén viszont, Dániából igazán megelégedve jöttünk haza Muszula Mária kolléganőmmel.

  Az a tény, hogy Dániában, a kissé „világvégi” Tistrup-ban, egy 1450 fős településen egy olyan iskolában jártunk, ahol az óvódától az előkészítőiskolán keresztül a IX. évfolyamig nevelnek, oktatnak, még hitelesebbé tette a tapasztalataimat. Itt Jan Wittrup igazgatóval és Ole Sommerlund Pedersen tanárral voltunk folyamatos kapcsolatban; ők válaszoltak minden olyan kérdésünkre, ami az oktatási rendszerrel, illetve a módszertannal, tanulmányi eredményességgel volt kapcsolatos.
  Kifejezetten a következő dolgok fogtak meg:

  • életre nevelés: nagyon jól felszerelt volt iskola, a laptoptól a legújabb főzőkonyháig minden rendelkezésre állt
  • tanítási módszertan: elsődleges a páros- illetve csoportmunka (a gyerekek laptopokkal, önállóan dolgoztak)
  • tanárok képzése és szerepe: a tanárok a kétszakos alapdiplomájuk mellé 2-3 év után újabb szakokat vesznek fel az egyetemen, így egy tanár 4-5 tantárgyat is tanít;
  • a tanárok nem a „mindentudó” pedagógus szerepében tetszelegnek, hanem mint facilitátor működnek, azaz az egyéni tudás megszerzésében segítik, irányítgatják a tanulókat;
  • felszerelés: olyan iskolát láttunk, ahol a tágas térben kényelmesen elfér óvodás és iskolás, a felszereltség pedig minden igényt kielégített;
  • minden pedagógus kiegyensúlyozott, hiszen mind anyagilag mind erkölcsileg megbecsültek.

  Az iskolaigazgató megválasztása a karriere végéig van meghatározva, így tud tervezni, építkezni, nagy dolgokban gondolkodni hosszú távon. Az igazgató végtelen jósággal elvitt minket néhány közeli látnivalóhoz, végig nagyon készséges volt.
  Kis Mihály igazgató

 • Boal’s Methodology in education – 2 hét Pula

  Azt mondják a bölcsek, ahhoz hogy fejlődj, megismerd önmagad, el kell hagynod a már ismert ösvényeket, ki kell lépned a komfortzónádból. Én ezt tettem idén nyáron, augusztus 12. és augusztus 23. között. És igen, sok új dolgot tudtam meg magamról. Na de mi is ez a módszer, technika?
  Augusto Boal brazil színházi szakember, rendező, politikai aktivista és népművelő, aki a hatvanas években kezdte kifejleszteni sajátos színházesztétikai nézeteit és a hozzájuk kapcsolódó improvizatív, interaktív színházi
  technikákat pedagógiai, politikai célokkal. A kezdeményezés lényege, hogy egy tanulási folyamat részeként arra használjuk a színházat és annak eszközeit, lehetőségeit, hogy megszólítsuk a társadalmat, magunkat, továbbá olyan stratégiákat próbáljunk ki, melyek változásokat hozhatnak létre a közösség javára, aktív szerepvállalásra sarkallnak, fejlesztik a személyiségünket. Olyan interaktív színházi technikáról van tehát szó, amely a nézők bevonására, aktív részvételére épít, célja pedig társadalmi, közösségi változások elérése. A legelterjedtebb technika az úgynevezett „fórumszínház”, ami egy széles körben elterjedt nyelv, melyet beszélve utak nyílnak meg a színházművészetből építkezve a közönség felé. 

  Művészeti módszer. Nevelési módszer. Pedagógiai eszköz. Esztétikai tapasztalat. Színházi forma. A fórumszínház egy cselekvésre, tevékenységre épülő esemény, melyben a nézők nem csak instruálják a főszereplőket, hanem ők maguk állnak be helyükbe. Alexander, a tanárunk, fantasztikus munkát végzett velünk. Minimális elmélet mellett
  rengeteg gyakorlatot mutatott nekünk. Apró pillanatképekből színházi előadás lett. Maga a varázslat, rengeteg mókával, humorral, nevetéssel.

  Délutánjaimat pedig Pula környékén található strandok felfedezésére fordítottam, illetve hajókirándulásokon vettem részt. Az egyik ilyen kiránduláson delfinekkel találkoztam, jó sokkal, így a bakancslistámról is kipipáltam egy tételt.
  Hát kell ennél több?! Fantasztikus 2 hetem volt.Ozsváthné Pánti Katalin

 • Erasmus+, Horvátország, Rovinj 2022. július

  A Komplex 3+T képzésen vettem részt, mely a személyiség fejlesztését holisztikusan közelítette meg. Az affektív, kognitív, szomatikus képességfejlesztést egy ingergazdag környezetbe helyezte, ahol a képességek együtt, egymásra épülve alakították a tanulók személyiségét.
  3 képességterületet párhuzamosan fejleszthető, melyeket tantárgyi keretek közé helyezte:

  • Testi képességek, összetett sportmozgások
  • Érzelmi képességek, művészeti nevelés
  • Értelmi képességek, kutatás, fejlesztés, robotika

  Orbán Sándor tanár úr alkotta meg a módszert, mely állítása szerint mostanra már „önmagát” fejleszti.  A BMSzC Neumann János Informatikai Technikum testnevelő tanáraként évtizedekkel ezelőtt ösztönösen kezdet foglalkozni a testi képességek (testnevelés) fejlesztésével. Megfigyelte, hogy más területek tudatos fejlesztése, pozitívan „visszahat” a sportmozgások elsajátítására. Ennek a felismerésével lépésről-lépésre alkotta meg a gyakorlatot, mely a 3 említett műveltségterületet összeköti. A fejlesztést segített az ingergazdag közeg (iskolai szakkörök), melyek az iskolája falai között megvoltak. Kollegái között is támogatókra talált, akik a saját műveltségterületükön alkalmazták a „módszert”.
  Eljutottak odáig, hogy mára már projektekben dolgoznak. Jelenleg egy Marson felépítendő bázist terveznek, ezen közösen dolgoznak, mindenki az érdeklődési körének megfelelően.


  Jakobszen Tamás

 • Izland

  2022. augusztus 21-27. között a spanyolországi bázisközpontú PMSE+ által szervezett Outdoor recreation, fitness and Nature for a healthy lifestyle c. továbbképzésen vettem részt Izlandon. A kurzus fő helyszíne Reykjavík, a főváros volt, ahol szállásomat is foglaltam, azonban a tematikához kapcsolódóan a szigetország sok egyéb területét érintettük.
  Izland – 296 db elnevezett gleccser, több, mint tízezer vizezés, 130 vulkán, számtalan gejzír, és 416 ezer birka 😊 jut a 380 ezer lakosra. Elképesztő környezet, sajátosan magával ragadó természeti adottságokkal.
  Trénerünk, Aldo Martínez Pardo professzionalizmusa, nyugodt, kiegyensúlyozott és lelkes stílusa páratlanul emlékezetessé varázsolta a képzés időtartamát. Hálás vagyok Ángel Gallardo Lopeznek, a képzőintézet vezetőjének a magas színvonalú, pontos programszervezésért.

  Nemzetközi csapatunkat 26 német, svéd, spanyol, olasz, szlovén, szlovák és magyar pedagógus alkotta. A továbbképzésen sikerült megismernem olyan rekreációs stratégiákat, amelyek segítségével az egészséges életmód vezetésére tudom motiválni és inspirálni diákjaimat a táplálkozásban és állóképességük fejlesztésében. Megismertem az erőnlét és a táplálkozás összefüggéseinek tudományos hátterét, és számos innovatív módszer került a repertoáromba, melyeket továbbadhatok a tantestületben – elsősorban a testnevelés és az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak. Hosszútávon az egészséges életmód, mint a testi-lelki jólét alapja, felvértezi diákjainkat, segít csökkenteni a szorongást versenyhelyzetben, vagy számonkérések során. Képessé teszi őket a lankadó figyelem elkerülésére, a feladatra való összpontosításra. Segíteni fogja őket abban, hogy egy kialakult konfliktushelyzetben megőrizzék higgadtságukat és minél előbb megtalálják az elfogadható közös megoldást.

  Izland remek otthont adott a különböző szabadidős és rekreációs tevékenységek széles repertoárja számára – színvonalas uszodáival, termálvizű lagúnáival és patakjaival, hegymászásra és túrázásra invitáló hegyekkel és völgyekkel, valamint a főváros óriás parkjaival és változatos terepével.
  Boldog vagyok, hogy az Erasmus+ program keretében eljuthattam erre a képzésre, szellemileg és fizikailag is feltöltődtem, és a tanév során építeni tudok majd az ott tanultakra.
  Alapi Zita

 • First Erasmus+ in Barcelona

  Régi álmom valósult meg azzal, hogy eljuthattam Spanyolország egyik legszebb városába. Barcelona egy mindig nyüzsgő, élettel teli vidám város, ahol rengeteg látnivaló van. 2022. július 4-17. között az Europass Teacher Acadamy által szervezett Creativity, Innovation, Motivation and new Teaching Methodologies továbbképzésen vettem részt. Nekem ez volt az első Erasmus+ továbbképzésem, amit már nagyon izgatottan vártam.

  A képzőintézmény a város központjában található, körülbelül 1-2 perc sétára a mindig emberekkel teli La Rambla sétáló utcához, ahol nem telt el úgy nap, hogy egy keveset ne sétáltam volna. Első héten a trénerünk a mindig vidám és mosolygós, olasz származású Federica Di Bartolomeo volt. Egy nagyon közvetlen és lelkes személyiség volt, akivel csak úgy repült az idő. A hetet két bolgár, egy olasz, egy portugál, egy német, egy litván, egy horvát, két lengyel és öt magyar pedagógus társaságában töltöttem. A második héten a spanyol származású Christian González tartotta az órákat. Christian egy nagyon gyerekközpontú személyiség, akin látszik, hogy mindene a szakmája. Gyakran használt olyan figyelemfelhívó módszereket az órákon, amiket a gyerekekkel is szokott. Már ezek olyan új dolgok voltak, amiket a későbbiekben bármelyik kolléga alkalmazni tud. A második hét két román, egy német, egy osztrák, egy lengyel, öt görög és négy magyar pedagógus társaságában telt el.

  Megismerkedtem különféle kreativitást fejlesztő módszerekkel, online felületekkel és alkalmazásokkal, amelyekkel interaktívabbá és érdekesebbé tudom tenni a tanóráimat. Ezzel biztosítva a gyerekek érdeklődésének fenntartását, motivációjuknak megteremtését. Ezek mind olyan felületek, amelyeket iskolában is tudok alkalmazni, illetve távoktatás során is egyaránt. Új tanítási módszereket tanultam meg, amikkel még gyerekközpontúbban tudok tanítani. A két hét alatt igyekeztem kihasználni a szabadidőmet és minél több helyi látványosságot megnézi: Mercado de La Boqueria, Barcelona kikötője és a Columbus szobor, La Plaza De Cataluna, Sagrada Família, Park Güell, Grácia negyed, Montjuic, Museu Nacional D’Art De Catalunya, Las Golondrinas, Laberinto de Horta, Hospital de Sant Pau, Aquarium és a Parque de la Ciutadella. Nagyon örülök, hogy Erasmus+ keretén belül eljuthattam erre a képzésre, hiszen az ott megtanultakat felhasználva képes leszek kreatív és motiváló módszerek segítségével tanórákat tartani.
  Horváth Eliza

   

 • Rovinj

  2022 júliusában egy Erasmus kurzuson vettem részt. Egy hihetetlenül hatékony módszerrel ismerkedtem meg. A módszer neve: Varázsold elő tanítványodból a talentumot- Komplex 3+T.

  A T betű a tudatosságot takarja. Mire jó tudatosság elvének alkalmazása? Értelemadás, beavatás melynek gyümölcs a megértés és a motiváció. Az  elméleti tudás és annak alkalmazása után jön a jó osztályzat, a sikerélmény. Tanár és tanítvány közösen keresi a megoldást: fontos a harmonikus kapcsolat kiépítése. Az önálló és team kutatások, vizsgálatok során a diák a tanulás és felfedezés örömét és sikerélmény él át.

  A módszer a tanuló személyiségét és a képességei fejlesztését holisztikusan közelíti meg. Célja, hogy a tesztelést és az azonosítást megelőzően, a tehetség kibontakozásához szükséges kognitív, affektív és szomatikus képességeket párhuzamosan, komplex módon fejlessze. Ezzel lehetőség nyílik olyan tehetséges diákok azonosítására, akik a tesztelést megelőző átfogó képességfejlesztés nélkül rejtve maradnának.

  Teljesen lenyűgözött az előadó Orbán Sándor személye, lendülete, eredményei és a módszerébe vetett hite. Hálás vagyok, hogy megismerhettem, és azért is hálát érzek, hogy vannak még ilyen emberek, akik a szívükön viselik a nehezebb sorsú (akár anyagi körülmények, akár testi, akár értelmi fogyatékosság miatt) diákok életét, boldogulását.
  Lucza Nóra

 • Content and Language Integrated Learning

  2022. július 10-16. között a CLIL: discovering the world through English továbbképzésen vettem részt Horvátországban.

  Rovinj egy gyönyörű tengerparti város. Hangulatos óvárossal rendelkezik, minden sétánk alkalmával újabb és újabb dolgokat fedeztünk fel. A városban pezsgő élet folyt, első este például egy kórus tagjai énekekeltek a járókelőknek az óváros különböző pontjain. A tengerpart gyönyörű, szebbnél szebb öblök csábítják fürdőzésre a turistákat. A képzés egy helyi iskolában volt. Július eleje ellenére az iskolában kifejezetten kellemes volt a hőmérséklet. Az iskola az óvároshoz közel, a város minden részéről könnyen és jól megközelíthető helyen volt.
  Tartalmas és hasznos egy hetet töltöttem Rovinjban. A csoportban egy olasz férfi volt, mindenki másnak az anyanyelve magyar, ennek ellenére angolul folyt a képzés. Marco miatt a szünetekben is angolul kommunikáltunk. A tréner Rézműves Zoltán volt, akinek az oktatási módja, az elkötelezettsége a CLIL iránt nagyon figyelemre méltó. A képzés során számtalan olyan technikát ismertünk meg, amelynek a segítségével péntekre mindenkinek összeállt egy saját CLIL tanítási órája is. A képzés vasárnap délután egy kötetlen beszélgetéssel és egy közös vacsorával kezdődött az egyik helyi étteremben. A képzések a délelőtti és a kora délutáni időszakot foglalták magukba. A csoport minden tagja figyelte a szünetek időtartamát így csúszás sem volt. A szombati napon egy közös hajókirándulással zárult a program, amely során a környéket még jobban meg tudtuk ismerni.
  Nagyon örülök az Erasmus+ program keretében eljuthattam erre képzésre. Az itt tanultakat a mindennapokban is tudom alkalmazni, így izgalmasabbá tudom tenni a tanulás-tanítás folyamatát.
  Tényi Blanka